Péče hrazená z povinného zdravotního pojištění:

 • ošetření a léčba akutních i chronických onemocnění uší, nosu a krku u dětí a dospělých
 • ošetření úrazů na hlavě a krku, včetně zlomenin nosu a krvácení z nosu
 • drobné chirurgické zákroky na hlavě a krku z ORL indikace
 • excize kožních lesí na doporučení kožního lékaře
 • inhalační léčba
 • vasodilatační infuse při léčbě ušních šelestů a nedoslýchavosti
 • ošetření čerstvých jizev, oparů a drobných bolestivých kloubů
 • terapeutickým laserem / není hrazené, ale provádíme ho zdarma/

Placené výkony

 • vstupní,periodické a výstupní prohlídky na riziková pracoviště s rizikem hluku
 • vyšetření žadatelů o studium na VŠ
 • drobné chirurgické zákroky na hlavě a krku na žádost pacienta

Ordinace je vybavena tak, že jsem schopen většinu akutních stavů / krvácení , zlomeniny nosu, zánětlivé komplikace / ošetřit na místě. Pokud je nutné ošetření v nemocnici odesílám na ORL oddělení nemocnice v Kladně, složitější případy na ORL kliniku FN v Motole.

Ringbinder theme by Themocracy