Když občas během dne vyjdu v Kralupech na ulicí, vidím tam mnoho maminek s malými dětmi. Srovnám- li to s počtem malých pacientů v mé ordinaci , cítím velký nepoměr. Chodí ke mně málo dětí a to mne mrzí. V Kralupech vznikla v posledních letech pro mne v tomto ohledu nepříznivá situace. Protože si však myslím, že nabízím kvalitní a zodpovědnou péči a pro určitou skupinu pacientu dokonce velmi výhodnou moderní a šetrnou léčbu, využívám možnost informovat mladé rodiče cestou internetu.

Obecně je nutné si při hodnocení zdravotního stavu malých dětí uvědomit, že děti jsou zcela přirozeně častěji nemocné než dospělí. Je to dáno jejich dosud nezralým imunitním systémem, který se v prvních letech života teprve seznamuje s infekcemi a formuje se. Zatímco dospělý člověk onemocní zánětem horních cest dýchacích v průměru 1-3x za rok děcko 3-7x.

Zejména po nástupu do školky, kde jsou děti vystaveny velkému infekčnímu tlaku, bývají v prvních měsících často nemocné. Většinou jde o nezávažná onemocnění, ze kterých se děti rychle zotaví bez následků. Tato opakovaná imunitní stimulace vede často ke zvětšení lymfatických orgánů, které je v dětském věku do určité míry přirozené. Děti mají větší lymfatické uzliny na krku, větší patrové tonsily /laicky krční mandle/a větší hltanovou tonsilu /laicky nosní mandli/. Pokud takovéto zbytnění lymfatických orgánů není příčinou jiných komplikací není nutné ho řešit. Věkem se upraví.

Jiná situace vzniká tehdy, když se tyto aktivované imunitní orgány v mezidobí mezi infekcemi nezklidňují a sami začínají způsobovat zdravotní obtíže .Bývají to především trvalé rýmy s obturací nosu, opakované záněty středouší, chronický sekretorický zánět středouší, provleklý, zejména noční kašel, noční chrápání a poruchy dýchání ve spánku, opakované angíny. A zde přichází na řadu otorhinolaryngolog , aby rozhodl , kdy je ještě vhodné být trpělivý a léčit konzervativně a kdy už je vhodné zasáhnout chirurgicky.

Především je nutné děcko pečlivě vyšetřit a to většinou opakovaně. Domnívám se , že jen u malé části pacientů je možné rozhodnout o operaci z jedné návštěvy. Jak jsem zmínil dříve, je po každé infekci imunitní systém aktivován a posuzování velikosti nosní mandle a krčních mandlí bezprostředně po infekci může být zavádějící. Zcela nemedicínské je rozhodnout o eventuální adenotomii/odstranění nosní mandle/ bez objektivního posouzení její velikosti . To je možné pouze dvěma způsoby. Jedním je palpace nosohltanu prstem přes ústa. Vyšetření nepřesné a pro děcko velmi nepříjemné, které používám jen tehdy, když není možné vyšetřit hltanovou tonsilu druhým způsobem tj. endoskopicky přes nos. Endoskopii provádím v místní anestesii nejtenčím endoskopem 1,9 mm silným . S tímto endoskopem je možné spolehlivě vyšetřit hltanovou tonsilu u naprosté většiny dětí nad 2 roky. Je-li hltanová tonsila velká tak , že uzavírá nebo velmi zužuje nosohltan, nebo je-li významně zánětlivě změněna, indikuji její odstranění – adenotomii. Jedná se o nejčastěji prováděnou operaci v celé medicíně. Osobně si myslím, že všeobecně je adenotomie prováděna příliš často, protože příčinou opakovaných onemocnění dětí je jejich věková disposice a infekce ve školce, jak jsem uvedl dříve. Někdy žertem říkám, že příroda neponechala dětem hltanovou tonsilu proto, abychom my krčaři měli v 21. století co dělat. Domnívám se dokonce , že to s odstraňováním nosních mandliček jednou dopadne jako s operováním krčních mandlí. Ty se před 50 lety odebírali jak na běžícím pásu a dnes je to operace , kterou indikujeme po velké rozvaze.
Pakliže je adenotomie indikována, provádím výkon u svých malých pacientů ambulantně na ORL oddělení Oblastní nemocnice v Kladně. Ráno v den operace se může děcko do 7 hodin doma lehce nasnídat a napít, kolem 10 hodiny nastupuje s rodičem do nemocnice /rodič je kromě vlastního výkonu celou dobu s děckem na pokoji/ , kolem, 13 hodiny proběhne operace a asi v 18 hodin odchází děcko s rodičem domů. Podmínkou je vlastní automobil.

Na Kladně operujeme všechny děti v celkové anestesii s intubací,tj. se zavedenou rourkou do průdušnice. Děcko tím má chráněné dýchací cesty proti vdechnutí krve. Výkon pak probíhá v úplném klidu pod endoskopickou kontrolou. Během zákroku je každý pohyb nástroje v nosohltanu sledován stejným optickým zařízením jakým nosohltan vyšetřuji v mé ordinaci. Díky tomu je možné šetrně odstranit naprostou většinu hltanové tonsily a nehrozí dříve tak časté recidivy .

Stejně jako adenotomie probíhá i další častý výkon u malých dětí paracentesa a odsátí ze středouší eventuálně se zavedením drenáže středouší prováděné u opakovaných středoušních zánětů a u chronického sekretorického kataru.

Rovněž velmi moderní operační metodou , kterou mohu pacientům na ORL v Kladně nabídnout je laserová tonsilotomie. Výkon , kterým se zmenšují zvětšené patrové tonsily. Již dříve jsem uvedl , že úplné odstranění patrových tonsil u dětí provádíme dnes již velmi zřídka u opakovaných angín. Prosté zvětšení patrových tonsil , které způsobuje dechové obtíže řešíme jejích zmenšením laserem. Při laserové tonsilotomii , jak se výkon nazývá, odstraníme asi ½ až 2/3 patrové tonsily. Ranná plocha po ošetření laserem nekrvácí a velmi dobře se hojí. Zbývající část patrové tonsily plní dál svoji imunitní funkci.Výkon je prováděn rovněž v celkové anestesii , avšak následuje krátká 2-3 denní hospitalizace, protože jde o výkon závažnější a je nutné mít pacienta pod bezprostřední kontrolou několik dní.

V předchozím textu jsem se vám snažil sdělit základní informace o nejčastěji prováděných dětských operacích , které vašim dětem mohu nabídnout. Musím se však přiznat , že patřím ke konzervativním krčařům a každý operační výkon u svých malých pacientů velmi zvažuji. Mám tu výhodu, že operování v Kladenské nemocnici je pro mne koníček, na kterém nejsem ekonomicky závislý a tudíž mé indikace k výkonům nejsou komerční, ale vždy jen zdravotní. Doufám, že některé z vás moje nabídka upoutá a přijdete se poradit se zdravotními obtížemi svého děcka do mé ordinace.

Ringbinder theme by Themocracy